Huấn Luyện Kỹ Năng Cần Thiết Cho Bảo Vệ

1. Kỷ năng cơ bản:
– Đội hình đội ngũ, tư thế tác phong

– Tuần tra, kiểm sóat, giám sát.

– Kiểm kê, niêm phong.

– Lập báo cáo, biên bản.

– Các lọai sổ sách.

– Bảo vệ hiện trường

– Bảo vệ mục tiêu cố định, mục tiêu di động.v.v…

2. Kiến thức pháp luật:

– Luật hình sự, Tố tụng hình sự.

– Luật dân sự và Tố tụng dân sự.

– Luật lao động.

– Luật kinh tế.v.v…

3. Võ thuật:

– Các thế võ cơ bản.

– Cách khống chế, bắt giữ đối tượng.

– Kỷ năng tự vệ.

4. Phòng cháy, chữa cháy:

– Cảnh giác, phát hiện nguy cơ cháy nổ. Các nguyên tắc, qui định về phòng cháy, chữa cháy.

– Nguyên tắc, qui định về an tòan cháy nổ và các biện pháp an tòan. Phát hiện và nhận biết cháy nổ.

– Nguyên lý cháy và các phương tiện chữa cháy phù hợp.

– Thực tập sử dụng các phương tiện và chữa cháy.

– Sơ tán và cứu thương.v.v…

5. Thiết bị, công cụ hỗ trợ:

– Bảo quản và sử dụng công cụ hỗ trợ.

– Thiết bị báo khói, báo cháy.

– Sử dụng và văn hóa bộ đàm.

6. Kỷ năng giao tiếp:

– Chào hỏi, xưng hô.

– Truyền đạt thông tin.

– Tiếng Anh cơ bản trong giao tiếp.

– Lễ tân.v.v…

Support Online(24/7) 0975805579